Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Dnia 26-04-2012 godz. 09:18:16

Poprawka 2

Za: 88 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 9