Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym

Dnia 26-04-2012 godz. 09:17:54

Poprawka 1

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 13 Nie głosowało: 8