Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej

Dnia 26-04-2012 godz. 09:22:16

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 61 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 7