Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego

Dnia 24-12-2015 godz. 03:36:23

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13