Narzędzia:

Ustawa o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego

Dnia 24-12-2015 godz. 03:35:45

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 86 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13