Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

Dnia 24-12-2015 godz. 03:47:36

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 58 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 12