Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo energetyczne

Dnia 24-12-2015 godz. 03:41:14

Poprawka 4

Za: 87 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12