Narzędzia:

Ustawa zmianiająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 18-12-2015 godz. 12:43:33

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 59 Przeciw: 28 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 12