Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 10-12-2015 godz. 11:19:46

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 83 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 13