Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w pięćdziesiątą rocznicę wysłania przez biskupów polskich historycznego listu do biskupów niemieckich

Dnia 20-11-2015 godz. 09:17:58

Poprawka 1

Za: 80 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 15