Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w imię solidarności z Narodem Francuskim

Dnia 20-11-2015 godz. 09:13:42

Poprawka 11

Za: 86 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 13