Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w imię solidarności z Narodem Francuskim

Dnia 20-11-2015 godz. 09:12:55

Poprawka 9

Za: 6 Przeciw: 75 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 16