Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 19-11-2015 godz. 14:09:02

Poprawka 13

Za: 4 Przeciw: 67 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 8