Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 19-11-2015 godz. 14:06:49

Poprawka 5

Za: 31 Przeciw: 58 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 8