Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw

Dnia 19-11-2015 godz. 14:11:17

Poprawka 19

Za: 90 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 8