Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o lasach

Dnia 01-10-2015 godz. 16:20:20

Poprawka 1

Za: 63 Przeciw: 5 Wstrzymało się: 9 Nie głosowało: 22