Narzędzia:

Ustawa o związkach metropolitalnych

Dnia 01-10-2015 godz. 16:15:59

Poprawka 13

Za: 75 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 19