Narzędzia:

Ustawa o związkach metropolitalnych

Dnia 01-10-2015 godz. 16:14:41

Poprawka 10

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 21