Narzędzia:

Ustawa o związkach metropolitalnych

Dnia 01-10-2015 godz. 16:12:48

Poprawka 5

Za: 74 Przeciw: 4 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20