Narzędzia:

Ustawa o związkach metropolitalnych

Dnia 01-10-2015 godz. 16:11:58

Poprawka 2, 12

Za: 40 Przeciw: 38 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20