Narzędzia:

Ustawa o produktach biobójczych

Dnia 01-10-2015 godz. 15:29:19

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19