Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 16:04:14

Poprawka 1

Za: 77 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 21