Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 15:59:51

Poprawka 3, 8

Za: 54 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 19