Narzędzia:

Ustawa o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy

Dnia 01-10-2015 godz. 15:55:47

Poprawka 1-3, 6, 8, 15

Za: 81 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 18