Narzędzia:

Ustawa o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA

Dnia 01-10-2015 godz. 15:52:01

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 61 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 18 Nie głosowało: 20