Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o usługach płatniczych

Dnia 01-10-2015 godz. 15:49:58

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 50 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23