Narzędzia:

Ustawa o osobach starszych

Dnia 01-10-2015 godz. 15:44:09

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 52 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 29 Nie głosowało: 18