Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 15:41:34

Poprawka 15

Za: 31 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19