Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 15:40:08

Poprawka 8

Za: 30 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 18