Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 15:39:48

Poprawka 6

Za: 29 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20