Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 16:51:49

Poprawka 16

Za: 47 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 31