Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 16:49:39

Poprawka 7, 10, 11, 13, 17, 22, 24, 30-32, 34, 35, 37-43, 45

Za: 49 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 23 Nie głosowało: 27