Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw oraz ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Dnia 01-10-2015 godz. 16:40:45

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 48 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25