Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Dnia 01-10-2015 godz. 16:27:36

Poprawka 1

Za: 77 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20