Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych

Dnia 01-10-2015 godz. 16:25:16

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 60 Przeciw: 18 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20