Narzędzia:

Ustawa o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym

Dnia 04-09-2015 godz. 14:43:08

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 54 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 32 Nie głosowało: 11