Narzędzia:

Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej

Dnia 04-09-2015 godz. 14:41:02

Poprawka 24

Za: 85 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 9