Narzędzia:

Ustawa o pracy na morzu

Dnia 04-09-2015 godz. 14:09:07

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 55 Przeciw: 34 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 10