Narzędzia:

Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej

Dnia 04-09-2015 godz. 14:34:21

Poprawka 5

Za: 54 Przeciw: 32 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 9