Narzędzia:

Ustawa o pracy na morzu

Dnia 04-09-2015 godz. 14:08:36

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 33 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 12