Narzędzia:

Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej

Dnia 04-09-2015 godz. 14:33:04

Poprawka 1

Za: 54 Przeciw: 33 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 9