Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Dnia 04-09-2015 godz. 14:27:47

Poprawka 16

Za: 90 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 9