Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej

Dnia 04-09-2015 godz. 14:23:43

Poprawka 4

Za: 82 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 17