Narzędzia:

Wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum

Dnia 04-09-2015 godz. 14:02:57

Za: 35 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 9