Narzędzia:

Ustawa – Prawo o zgromadzeniach

Dnia 07-08-2015 godz. 12:18:19

Poprawka 3

Za: 50 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 30 Nie głosowało: 19