Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Dnia 07-08-2015 godz. 12:13:24

Poprawka 1, 9

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 17