Narzędzia:

Ustawa o uzgodnieniu płci

Dnia 07-08-2015 godz. 11:49:59

Poprawka 21

Za: 7 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 30 Nie głosowało: 18