Narzędzia:

Ustawa o uzgodnieniu płci

Dnia 07-08-2015 godz. 11:46:45

Poprawka 10

Za: 6 Przeciw: 53 Wstrzymało się: 21 Nie głosowało: 19