Narzędzia:

Ustawa o uzgodnieniu płci

Dnia 07-08-2015 godz. 11:45:30

Poprawka 3, 4

Za: 5 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 17