Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

Dnia 07-08-2015 godz. 13:11:12

Poprawka 5

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19